ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


 


เกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลคะแนนการสอบ RT , NT , O-NET สูงกว่าระดับประเทศ

 RT
ชื่อครู
เกียรติบัตร
NT
ชื่อครู
อำเภอชนบท  
เกียรติบัตร
อำเภอบ้านไผ่ 
  เกียรติบัตร
อำเภอเปือยน้อย 
 เกียรติบัตร
อำเภอมัญจาคีรี 
 เกียรติบัตร
อำเภอโคกโพธิ์ไชย 
 เกียรติบัตร
อำเภอบ้านแฮด 
 เกียรติบัตร
 O-NET
ป.6 ชื่อครู เกียรติบัตร

ม.3 ชื่อครู เกียรติบัตร


 p การอบรมการใช้โปรแกรมSchoolMIS ปีการศึกษา 2563


Test BluePrint O-NET ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Test Blueprint
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562


เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม SchoolMIS2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2562 คลิก  (ไฟล์ข้อมูล)
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 คลิก (ไฟล์ข้อมูล)
รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2562 คลิก (ไฟล์ข้อมูล)


เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมยกระดับฯ (NT/O-NET2561)
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561


Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเตรียมการประเมิน PISA2018
ทั้ง 3 รุ่น (7-9 พฤษภาคม 2561)เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS
ทั้ง 4 รุ่น (20-23 มีนาคม 2561)

รายชื่อรุ่นที่ 1
วันที่ 20 มีนาคม 2561
รายชื่อรุ่นที่ 2
วันที่ 21 มีนาคม 2561
รายชื่อรุ่นที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2561


รายชื่อรุ่นที่ 4
วันที่ 23 มีนาคม 2561

เกียรติบัตร ผลการทดสอบวิชาการ นานาชาติ2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือโรงเรียนเข้าไปพิมพ์เอง คลิกที่นี่ครับประกาศรายชื่อครูผู้เข้าประชุม PLC
เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ (NT / O-NET)
 รุ่นที่ 1
วันที่ 27 มิ.ย. 2560

ตอบแบบสอบถามหลังการประชุมครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
วันที่ 28 มิ.ย. 2560 

ตอบแบสอบถามหลังการประชุมรุ่นที่ 2 ครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 

ตอบแบบสอบถามหลังการประชุมรุ่นที่ 3 ครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 3
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งผู้เข้าประชุม
แบบขออนุญาตไปราชการ
(ผู้เข้าประชุม) 

หนังสือแจ้งคณะวิทยากร
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
แบบขออนุญาตไปราชการ
(คณะวิทยากร)

เกียรติบัตรวิทยากร
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-eE9QZnhwUW9XaEE/view?usp=sharing


คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ผลการบันทึกการสอบ Pre NT , Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน
ผลการบันทึกข้อมูลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 ครั้งที่ 2-2/2558 รายบุคคลที่โรงเรียนดำเนินการแล้ว
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 3 เข้าสอบ NT ปีกศ.2558 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) คลิกที่นี่ 
รหัส NT ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่
รหัส O-NET ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่

กิจกรรมประจำเดือน

 • นิเทศ ติดตาม PLC นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning communication : PLC )  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังเกตชั้นเร ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:41 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2560 (สาระฯ วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ส ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:22 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สม ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:09 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 2   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 21:35 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในครั้งนี้ จัดให ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 21:29 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครือข่ายภาษาไทย สพป.ขก.๒


เครื่องมือการนิเทศ

 • โรงเรียนที่ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ58.xlsx   14กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:25 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ‎
 • เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน.jpg   975กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:22 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน‎
 • ปกหนังสือ4 เล่ม.pptx   452กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:20 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎ปกหนังสือที่แจกครับ‎
 • GoogleApp-Flubaroo.pdf   7241กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:18 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นคู่มือการใช้ Google Apps ครับ‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.ปฏิทินการนิเทศ


เครือข่ายนิเทศออนไลน์ ศน.ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sn-lek-xxnlin/thaneiyb-run-sn-phathna-websit-run-1

แผนที่

Google Map