แบบบันทึกคะแนน นานาชาติ2561

แบบบันทึกคะแนนสอบวิชาการ นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 2561
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 1
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอที่ 2
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 3
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 4
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 5
คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 501

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 6
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 7
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 8
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 9
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 10
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 11
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 12
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 13
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 14
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 15
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 16
วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 503
Comments