แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

(ได้รวมรายชื่อนักเรียนไว้เป็นรายอำเภอ ขอให้ศูนย์เครือข่ายฯ หรือโรงเรียน
ดาวน์โหลดมากรอกข้อมูลในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องครับ)


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4NT Accessประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559
เนื่องจากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่นั่งอบรม
จึงขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าอบรมเฉพาะ "ตัวจริง"
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับแก้ไขด่วน เฉพาะกลุ่มสีแดง นะครับ
โรงเรียนที่มีผลสอบO-NET ปี2558 (กลุ่มสีแดง)
ส่งรายชื่อด่วน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
เพื่อทำ MOU ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
หนังสือนำส่ง รายชื่อโรงเรียน
คลิกส่งรายชื่อที่นี่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนส่งชื่อครูอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559
หนังสือแจ้ง    คลิกส่งรายชื่อเข้าอบรม   ตรวจสอบรายชื่อ


สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6  ชั้น ม.3
โรงเรียนดูผลการประเมินการอ่านการเขียน 
ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คลิกที่นี่


โรงเรียนบันทึกผลการประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
โดย ให้บันทึกในคอลัมน์ R - Z (รร.สพฐ.) และ Q - Y (สังกัดอื่น)  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ นะครับ
คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อครูวิชาการและครูทะเบียนวัดผลที่ส่งเข้าอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท (ตรวจสอบรายชื่อ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 อำเภอมัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย (ตรวจสอบรายชื่อ)


* โรงเรียนส่งชื่อครูภาษาไทย ป.๔-๖ ด่วนภายใน ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ทุกโรงเรียนครับ) 
ตรวจสอบรายชื่อครูภาษาไทย ป.๔-๖

* โรงเรียนส่งชื่อครูภาษาไทย ม.๑-๓ ด่วน ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ทุกโรงเรียนครับ)
ตรวจสอบรายชื่อครูภาษาไทย ม.๑-๓แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.1-4 เตรียมสอบการอ่านการเขียน2559

ประกาศ
รายชื่อครูภาษาไทย ชั้นป.6 ที่แจ้งชื่อเข้าอบรม 27 สิงหาคม  2559
(ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ 1 ท่าน )
ที่ส่งมามากกว่า 1 คน ขอตัดให่เหลือ 1 คน นะครับ 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูภาษาไทย ป.6


โรงเรียนกรอกผลการประเมินการอ่าน การเขียนรายบุคคล ชั้น ป.๑-๖
ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิกที่นี่https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-eE9QZnhwUW9XaEE/view?usp=sharing


ตารางข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คู่มือแบบทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่นี่
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่


คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ผลการบันทึกการสอบ Pre NT , Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน
ผลการบันทึกข้อมูลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 ครั้งที่ 2-2/2558 รายบุคคลที่โรงเรียนดำเนินการแล้ว
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 3 เข้าสอบ NT ปีกศ.2558 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) คลิกที่นี่ 
รหัส NT ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่
รหัส O-NET ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่

กิจกรรมประจำเดือน

 • ประชุมศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นท ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2559 17:36 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • ประชุมศูนย์เครือข่ายในอำเภอชนบท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นท ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2559 20:09 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • แสดงความจงรักภักดีและรำลึกฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำล ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 15:58 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • Boot Camp for Core Supervisor 2016 เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีรองผู้อำนวยการค่าย คือ นายวรศ ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2559 05:36 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (หัวหน้าศูนย์สอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบและเป็นกำลังใจคณะทำงานที่สนามสอบต่างๆ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2559 16:09 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครือข่ายภาษาไทย สพป.ขก.๒


เครื่องมือการนิเทศ

 • โรงเรียนที่ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ58.xlsx   14กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:25 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ‎
 • เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน.jpg   975กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:22 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน‎
 • ปกหนังสือ4 เล่ม.pptx   452กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:20 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎ปกหนังสือที่แจกครับ‎
 • GoogleApp-Flubaroo.pdf   7241กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:18 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นคู่มือการใช้ Google Apps ครับ‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.ปฏิทินการนิเทศ


เครือข่ายนิเทศออนไลน์ ศน.ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sn-lek-xxnlin/thaneiyb-run-sn-phathna-websit-run-1

แผนที่

Google Map