คำสั่งดำเนินการสอบNT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559


 สนามที่ 1
ชุมชนบ้านชนบท
 สนามที่ 2 Edit
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
 สนามที่ 3 Edit
บ้านโนนข่า
 สนามที่ 4
บ้านไผ่ประถมศึกษา
 สนามที่ 5
ไตรคามประชาสรรค์
สนามที่ 6 
บ้านเมืองเพีย
 สนามที่ 7
บ้านป่างิ้วหนองฮี
 สนามที่ 8
บ้านป่าปอ
สนามที่ 9
 ชุมชนบ้านหัวขัว
 สนามที่ 10
บ้านวังม่วง
สนามที่ 11 
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
 สนามที่ 12
บ้านกอกป่าผุวิทยา
สนามที่ 13
บ้านหนองแปน 
 สนามที่ 14
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
สนามที่ 15 Edit
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สนามที่ 16 Edit
บ้านคำโซ่
สนามที่ 17
บ้านนางาม 
 สนามที่ 18
สวัสดี
สนามที่ 19
 ชุมชนบ้านโคก
 สนามที่ 20 Edit
นาจานซับสมบูรณ์
 สนามที่ 21
บ้านวังหว้า
สนามที่ 22 Edit
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
สนามที่ 23
 บ้านโคกสำราญ
สนามที่ 24
 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

Comments