Boot Camp for Core Supervisor 2016

โพสต์20 ก.ย. 2559 02:16โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 17:08 ]
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีรองผู้อำนวยการค่าย คือ นายวรศักดิ์  วัชรกำจร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดกิจกรรมเข้าค่ายของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม


Boot Camp for Core Supervisor 2016

ภาพประกอบ
Comments