ประชุมครูวิชาการศูนย์โนนพะยอมวังแสง

โพสต์19 มี.ค. 2560 01:06โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:53 ]
เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการของศูนย์เครือข่าย เพื่อจัดทำเครื่องมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ โดยมีนายสมหมาย  ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และอำนวยพรสวัสดีปีใหม่ 2560

ประชุมครูวิชาการศูนย์โนนพะยอมวังแสง 05/01/2560

ภาพประกอบ
Comments