การนิเทศ ติดตาม โครงการBoot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

โพสต์21 มี.ค. 2560 01:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 04:19 ]
มื่อวันที่ 21 มีนาคม  2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2  ณ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย นายนิคม  ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  นายสำราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต นายองอาจ  ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 33  และนายสัจจพจน์  นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สนฐ.สพฐ. ในการนี้ได้ทำการนิเทศ ในหัวข้อ ครบทั้ง 6  Station ดังนี้

Station 1 : Digital Literacy  เพื่อการนิเทศ

Station 2 : ผู้นำการนิเทศ (ผู้นำทางวิชาชีพ)

Station 3 : การนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Station 4 : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา

Station 5 : การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ

Station 6 : แผนการนิเทศ

โดยมีคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม คือ นายสำราญ  ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง  ดร.เทอดชัย  บัวผาย ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล คณะคุณครูและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี และขอขอบคุณทุกองค์คณะที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ครับ

รับการนิเทศ ติดตาม Boot Camp for Core Supervisor

Comments