การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

โพสต์29 ก.พ. 2559 16:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 17:10 ]
นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (หัวหน้าศูนย์สอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบและเป็นกำลังใจคณะทำงานที่สนามสอบต่างๆ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหา และอุปสรรคใดๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดสอบด้วยดี

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

Comments