ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET2558

โพสต์19 ก.พ. 2559 18:23โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 17:12 ]
เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2559  ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สพป.ขอนแก่น เขต 2  (หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบ และกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเปือยน้อย ภาคบ่ายเช้าตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท และอำเภอบ้านแฮด 

ประชุมกรรมการสอบO-NET2558Comments