ประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:45 ]
ประชุมปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 68 กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

ประชุมการสอบวิชาการนานาชาติ2560 6-8/02/2560

ภาพประกอบ
Comments