ประชุมศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง

โพสต์25 พ.ย. 2559 17:36โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 17:00 ]
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอชนบท และ ทีมงานศึกษานิเทศน์ ทั้ง 3 ศูนย์เครือข่ายของอำเภอชนบท (ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา , ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา และนางสาวคุณาพร  วรรณศิลป์) ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯโนนพะยอมวังแสง ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 มอบ CHAMP Model , ติดตามนโยบาย สพฐ.การสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-3 สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง , การท่องสูตรคูณ การท่องบทอาขยาน และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนข่า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านโนนข่า ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นอย่างดี และขอชื่นชมผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้ร่วมประชุมทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอำเภอชนบทและสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศูนย์โนนพะยอมวังแสง

Comments