ประมวลผลการทดสอบ Pre O-NET2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 01:18โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:52 ]
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาส่งครูธุรการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายละ 2 คน ไปปฏิบัติราชการเพื่อทำวิเคราะห์ และประมวลผลการทดสอบดำเนินการสอบ
Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50  ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่  19 – 20  ธันวาคม  2559 ที่ผ่านมา และให้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารวบรวมไฟล์ผลการทดสอบของแต่ละโรงเรียนตามแบบกรอกคะแนน (Microsoft Excel) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แล้วนั้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

ประมวลผล Pre O-NET2559 10/01/2560

ภาพประกอบ
Comments