ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2560 (สาระฯ วิทย์)

โพสต์15 ก.ย. 2560 00:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม  2560 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอบคุณศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
Comments