ศูนย์โนนพะยอมวังแสงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

โพสต์19 มี.ค. 2560 01:29โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:51 ]
เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม  2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ติวเข้ม O-NET ป.6) สำหรับโรงเรียนในตำบลวังแสง ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี  โดยการนำของนายสำราญ  ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย และคณะคุณครูผู้สอนทุกท่าน มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

ยกระดับO-NET2559 ศูนย์โนนพะยอมฯ 9-13/01/2560

ภาพประกอบ
Comments