อบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:57โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:55 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (
NT / O-NET) ปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 2528 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบให้นายเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานวัดผล และว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้ารับการอบรม 

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ สพฐ.25-27/12/2559

ภาพประกอบ
Comments