อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:10โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:56 ]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ประกาศนโยบาย “ขอนแก่นเขต 2 ไม่เป็นรองใคร” หนึ่งในสี่ด้าน คือ ด้านคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559  โดยมี ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2  มีผู้เข้าอบรมจำนวน  348 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ทั้งงบประมาณ  เอกสารประกอบการอบรม และคณะวิทยากร จึงขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 

อบรมยกระดับO-NET2559 25/12/2559

ภาพประกอบ
Comments