ผลสอบ O-NET2560
 
ระดับเขต


ระดับเขต

 
สรุปเขต


สรุปเขต

 
เรียงโรงเรียน

เรียงโรงเรียน
 

สรุปศูนย์

1 23

45678

910

11121314
15161718

1920

212223
อำเภอ
ไผ่ชนแฮด
เปือย
มัญจา
โคก

Comments