ผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สำหรับดูผลสอบ NT2558

รายบุคคล สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th 
กดปุ่มรายงานผลการประเมินรายบุคคลที่มุมขวาบน เลือกรายงานผลการประเมินรายบุคคล ระบุเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด 
ชื่อโรงเรียน กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระะบบ และสร้างรายงาน
หน้าเว็บย่อย (1): ดาวน์โหลดผลสอบ NT2558
Comments