ผลสอบ O-NET2557


 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-QjNZQzZQQ3J4eHM/view?usp=sharing

 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-ZkJacGVoaV8yS3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-dm9sY3diZnFRYTQ/view?usp=sharing
 

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-b2MzX3h4OXE2REU/view?usp=sharing
 

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-eG05MTF3a3ZrWXM/view?usp=sharing
 

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-M1lxS3RLbFNxVUk/view?usp=sharing
 

Comments