ผลสอบ O-NET2559


 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-aE11VjdSelhOMk0/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-am1LRFdRdzZWUXM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-WHUyXzdpaVVWMXc/view?usp=sharing
 

https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-X0JZcTZpMjZMcVE/view?usp=sharing
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-RWFSdEc0dXgwVUk/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-QWtmek9FYjlrQmc/view?usp=sharing
 
เรียงศูนย์ ป.6


เรียงอำเภอ ป.6
 

    
Comments