ประกาศเลขที่นั่งสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559

 สนามที่ 1
ชุมชนบ้านชนบท
 สนามที่ 2 
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
 สนามที่ 3
บ้านโนนข่า
 สนามที่ 4
บ้านไผ่ประถมศึกษา
 สนามที่ 5
ไตรคามประชาสรรค์
สนามที่ 6 
บ้านเมืองเพีย
 สนามที่ 7
บ้านป่างิ้วหนองฮี
 สนามที่ 8
บ้านป่าปอ
สนามที่ 9
 ชุมชนบ้านหัวขัว
 สนามที่ 10
บ้านวังม่วง
สนามที่ 11 
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
 สนามที่ 12
บ้านกอกป่าผุวิทยา
สนามที่ 13
บ้านหนองแปน 
 สนามที่ 14
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
สนามที่ 15 
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สนามที่ 16
 บ้านคำโซ่
สนามที่ 17
บ้านนางาม 
 สนามที่ 18
สวัสดี
สนามที่ 19
 ชุมชนบ้านโคก
 สนามที่ 20
นาจานซับสมบูรณ์
 สนามที่ 21
บ้านวังหว้า
สนามที่ 22 
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
สนามที่ 23
 บ้านโคกสำราญ
สนามที่ 24
 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ความคิดเห็น
ประสงค์ พรหมเมตตา
ประสงค์ พรหมเมตตา
Comments