การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: Mar 01, 2016 12:9:26 AM

นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (หัวหน้าศูนย์สอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบและเป็นกำลังใจคณะทำงานที่สนามสอบต่างๆ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหา และอุปสรรคใดๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดสอบด้วยดี