การประชุม Chevron Enjoy Science

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 10:2:12 AM

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ / ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษ/ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมทำ MOU และเปิดเวทีเสวนาเรื่อง "ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ STEM EDUCATION ในประเทศไทย " ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท และโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ มีตัวแทนจากหน่วยงานขึ้นเวทีเสวนากับท่านปิยบุตร ชลวิจารณ์ ท่านไพโรจน์ ประธานฯเชพรอน และ รศ.ดร.วิเชียร อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ศน.ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมีคุณโสภณ นาวะรัตนาพงษ์ พิธีกรดังของทีวีช่อง 9 ดำเนินรายการ...