การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

วันที่โพสต์: Sep 28, 2015 2:25:46 AM

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 5 จำนวน 46 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย และกูเกิลประเทศไทย ร่วมให้ความรู้