ประชุมครูวิชาการศูนย์โนนพะยอมวังแสง

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 8:6:59 AM

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการของศูนย์เครือข่าย เพื่อจัดทำเครื่องมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ โดยมีนายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และอำนวยพรสวัสดีปีใหม่ 2560ภาพประกอบ