ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Jan 07, 2016 3:25:38 PM

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต