ศูนย์โนนพะยอมวังแสงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 8:29:6 AM

เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ติวเข้ม O-NET ป.6) สำหรับโรงเรียนในตำบลวังแสง ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี โดยการนำของนายสำราญ ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย และคณะคุณครูผู้สอนทุกท่าน มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ครับภาพประกอบ