ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2560 (สาระฯ วิทย์)

วันที่โพสต์: Sep 15, 2017 7:22:45 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอบคุณศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้ภาพประกอบ