แสดงความจงรักภักดีและรำลึกฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

วันที่โพสต์: Nov 22, 2016 7:54:58 AM

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ร่วมกิจกรรม เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานด้วยการสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ประธานในพิธีได้ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บริเวณหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2