ผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบของแต่ละโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สำหรับดูผลสอบ NT2558

อำเภอชนบท

อำเภอบ้านไผ่

อำเภอเปือยน้อย

อำเภอมัญจาคีรี

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอบ้านแฮด

รายบุคคล สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th

กดปุ่มรายงานผลการประเมินรายบุคคลที่มุมขวาบน เลือกรายงานผลการประเมินรายบุคคล ระบุเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

ชื่อโรงเรียน กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระะบบ และสร้างรายงาน