แบบบันทึกคะแนน นานาชาติ2561

แบบบันทึกคะแนนสอบวิชาการ นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 2561

คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 1

คณิตศาสตร์ ประถมบ ห้องสอที่ 2

คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 3

คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 4

คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 5

คณิตศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 501

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 6

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 7

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 8

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 9

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 10

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 11

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 12

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 13

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 14

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 15

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 16

วิทยาศาสตร์ ประถม ห้องสอบที่ 503